Sunday, December 14, 2014

போலி ஆவணங்கள் மூலம் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா? - பி.ஜேபோலி ஆவணங்கள் மூலம் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

எவருக்கு ஹஜ் கடமையாகும்?

0 comments:

Post a Comment

அல்லாஹ்விற்கு பயந்தவர்களாக தங்களது கருத்துக்களை பதியுங்கள்...

 
x

புதிய பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயில் பெற

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner